• Stěrače dopravních pasů

    Nálepy na dopravních pásech ztěžují provoz a zvyšují provozní náklady.

    Nabízíme široké spektrum systémů stírání pásu Martin Engineering – od kompaktního systému s materiály, které jsou určeny pro potravinářský průmysl, až po masivní, bohatě dimenzované stěrače (vč. vysokovýkonných uretanových směsí jakož i řadu napínacích, montážních a přídržných zařízení pro prakticky každou potřebu použití).

Se sypkými hmotami manipulujeme čistěji, bezpečněji a efektivněji.

Stírací systémy Martin

Ucelená skupina produktů pro odstraňování nálepů dopravovaných materiálů z dopravních pásů dopravníků - stěračů dopravních pásů.

Neexistuje žádný stěrač pásu, který by se dal univerzálně použít pro každou potřebu. Společnost Martin Engineering si je vědoma mnohočetných faktorů pro jejich správnou volbu.

Proto nabízíme široké spektrum systémů stírání pásu - od kompaktních systémů PIGLET v kvalitě vhodné pro potravinářský průmysl až po robustní a bohatě dimenzované stěrače SHD pro ty nejtěžší provozní podmínky. Nadto, vedle standardních provedení systémů, nabízíme speciální materiály pro stírací listy - včetně vysokovýkonných uretanových směsí a příslušenství stěračů- napínačů a montážních prostředků pro každou potřebu použití.

Technologie přesypů Martin

Celistvá skupina produktů pro řešení regulace chodu dopravního pásu či mimořádně účinné dopadové, podpěrné a těsnicí systémy.

Jelikož si je společnost Martin Engineering vědoma velmi různorodých faktorů pro správnou konfiguraci technologií přesypů, nabízí široké spektrum produktů efektivně řešících tuto záležitost.

Součástí našeho portfolia produktů Martin Engineering, řešících jednotlivé celky problematiky přesypů, jsou produkty pro regulaci chodu dopravního pásu MARTIN TRACKER, podpěrné systémy MARTIN GUARDASEAL, dopadové systémy MARTIN GUARDABELT, těsnicí systémy MARTIN APRON SEAL, násypné systémy MARTIN PECS a další produkty pro potlačení prašnosti prostřednictvím prachových vaků a sběračů prachu nebo vodní mlhou.

Produkty Martin

Martin Engineering je předním mezinárodním výrobcem a prodejcem systémů pro zlepšení manipulace se sypkými hmotami v průmyslu.

Dlouhodobý růst společnosti Martin Engineering je připisován filosofii vývoje praktických, provozně vyzkoušených a nenákladných řešení problémů skutečného života.

Proto se přizpůsobujeme náročným podmínkám oboru, konstruujeme tak, aby se zjednodušila údržba a servis veškerých produktů, navrhujeme jednoduchost, čistotu, bezpečnost a účinnost. Produkty a technologie Martin Engineering jsou řešeny vždy tak, aby se dosáhlo rychlé návratnosti investice spolu s režijními úsporami u všech operací se sypkými hmotami. S produkty Martin Engineering mají všichni uživatelé ty nejlepší zkušenosti.

Jsme držiteli certifikace systému managementu kvality ISO. Toto kvalitativní osvědčení stvrzuje, že splňujeme náročné požadavky a dodržujeme daná pravidla při poskytování služeb a řízení společnosti. Podrobnější informace: prezentační zpráva Certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Certifikace ISO

Máte dotaz?

Pište na informační email info@mesystems.cz

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »