• Stěrače dopravních pasů

  Nálepy na dopravních pásech ztěžují provoz a zvyšují provozní náklady.

  Nabízíme široké spektrum systémů stírání pásu Martin Engineering – od kompaktního systému s materiály, které jsou určeny pro potravinářský průmysl, až po masivní, bohatě dimenzované stěrače (vč. vysokovýkonných uretanových směsí jakož i řadu napínacích, montážních a přídržných zařízení pro prakticky každou potřebu použití).

 • Technologie přesypů

  Kvalitně konfigurované a řízené přesypy zefektivňují proces a snižují náklady.

  Nabízíme široké spektrum technologií a produktů přesypů – regulaci chodu dopravního pásu, dopadové a podpěrné systémy, násypné systémy či řízení prašnosti prostřednictvím prachových vaků a sběračů. Dále těsnicí systémy, ochrany vratného bubnu či související příslušenství a doplňky.

 • Zlepšení průchodnosti

  Efektivně řešíme problematiku průchodnosti materiálů a zamezení kleneb.

  Nabízíme obsáhlou skupinu produktů a technologií pro zlepšení průchodnosti materiálů a zamezení kleneb – vzduchová děla, lineární vzduchové vibrátory, elektrické, motorové či rotační vzduchové vibrátory a speciální produkty navržené pro nákladní automobily.

 • Potlačování prašnosti

  Skupina produktů pro potlačování prašnosti při technologických procesech, zejména na přesypech dopravních pásů a volných skládkách

  Nabízíme obsáhlou skupinu produktů a technologií pro snižování prašnosti, zejména prachové vaky, prachové sběrače, systémy pro odstraňování prachu vodní mlhou MICRO FOG či účinné potlačování prašnosti s nízkou spotřebou chemikálií a nízkým podílem přidané vlhkosti MARTIN ONDEO Nalco.

 • Prostředky pro opravy

  Skupina produktů a technologií pro opravy dopravních pásů + uretanové obkládací segmenty.

  Skupina produktů a technologií pro rychlé a snadné opravy dopravních pásů (oprava děr, trhlin, prasklin a vyboulenin v pryžových či PVC dopravních pásech do 60 minut) a dále aplikace uretanových materiálů pro různé účely použití (např. výkonné stírací listy shrnovacích pluhů).

 • Speciální dopravníky

  Speciální vibrační dopravníky pro otěry a dopravníky s pneumatickou podporou pásu.

  Vibrační otěrový dopravník pro dopravu otěrů i od několika stěračů a návratem materiálu odstraněného stěrači pásu do hlavního toku materiálu + dopravníky s pneumatickou podporou pásu, které umožňují vysoký výkon a řešení dopravních potřeb s nízkými náklady.

 • Schéma produktů Martin

  Dodáváme portfolio produktů pro usnadnění průchodu materiálů, produktů pro omezování nálepů materiálů a skupinu produktů pro potlačování prašnosti.

  Prohlédněte si schéma produktů pro stírání pásů dopravníků, pro přesypy, zlepšení průchodnosti materiálů, pro potlačování prašnosti, dále prostředky pro opravy dopravních pásů, uretanové díly či speciální dopravníky.

Se sypkými hmotami manipulujeme čistěji, bezpečněji a efektivněji.

Stírací systémy Martin

Ucelená skupina produktů pro odstraňování nálepů dopravovaných materiálů z dopravních pásů dopravníků - stěračů dopravních pásů.

Neexistuje žádný stěrač pásu, který by se dal univerzálně použít pro každou potřebu. Společnost Martin Engineering si je vědoma mnohočetných faktorů pro jejich správnou volbu.

Proto nabízíme široké spektrum systémů stírání pásu - od kompaktních systémů PIGLET v kvalitě vhodné pro potravinářský průmysl až po robustní a bohatě dimenzované stěrače SHD pro ty nejtěžší provozní podmínky. Nadto, vedle standardních provedení systémů, nabízíme speciální materiály pro stírací listy - včetně vysokovýkonných uretanových směsí a příslušenství stěračů- napínačů a montážních prostředků pro každou potřebu použití.

Technologie přesypů Martin

Celistvá skupina produktů pro řešení regulace chodu dopravního pásu či mimořádně účinné dopadové, podpěrné a těsnicí systémy.

Jelikož si je společnost Martin Engineering vědoma velmi různorodých faktorů pro správnou konfiguraci technologií přesypů, nabízí široké spektrum produktů efektivně řešících tuto záležitost.

Součástí našeho portfolia produktů Martin Engineering, řešících jednotlivé celky problematiky přesypů, jsou produkty pro regulaci chodu dopravního pásu MARTIN TRACKER, podpěrné systémy MARTIN GUARDASEAL, dopadové systémy MARTIN GUARDABELT, těsnicí systémy MARTIN APRON SEAL, násypné systémy MARTIN PECS a další produkty pro potlačení prašnosti prostřednictvím prachových vaků a sběračů prachu nebo vodní mlhou.

Produkty Martin

Martin Engineering je předním mezinárodním výrobcem a prodejcem systémů pro zlepšení manipulace se sypkými hmotami v průmyslu.

Dlouhodobý růst společnosti Martin Engineering je připisován filosofii vývoje praktických, provozně vyzkoušených a nenákladných řešení problémů skutečného života.

Proto se přizpůsobujeme náročným podmínkám oboru, konstruujeme tak, aby se zjednodušila údržba a servis veškerých produktů, navrhujeme jednoduchost, čistotu, bezpečnost a účinnost. Produkty a technologie Martin Engineering jsou řešeny vždy tak, aby se dosáhlo rychlé návratnosti investice spolu s režijními úsporami u všech operací se sypkými hmotami. S produkty Martin Engineering mají všichni uživatelé ty nejlepší zkušenosti.

Elastomerová opravářská souprava EZ-PATCH je rychle se vytvrzující dvousložková souprava vytvářející houževnatý, odolný, vodotěsný elastomer s minimální smrštivostí pro opravu a rekonstrukci mnoha materiálů. Je vhodná pro použití v průmyslových interiérech i exterierech, nad i pod zemí. Podrobnější informace: produktová prezentace EZ-PATCH

Elastomerová opravářská souprava

Máte dotaz?

Pište na informační email info@mesystems.cz

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »